A contre-courant


Nos univers

A contre-courant

Tout à l'envers...

Pas pour longtemps !

Quand tu es sur terre

Mets-moi au courant

Que j'imagine...

Nos fusions.

On se désire

Sous haute-tension

Mais pas de prises...

De nerfs, je con...

...cilie tes rires

Et mes électrons

Un bal de vie

Bal de ballons


Rien d'ordinaire

Rien que du bon temps

Tête à l'envers...

Pas trop longtemps.

Quand tu es sur terre

Mets-moi au courant

Que je devine...

Les intentions.

On s'électrise :

Tension maximale

Les corps-circuits...

De deux amants

On s'illumine

Lumière animale

L'école de l'é...

...lectro-aimant.


Retrouver le sens

De la vie, je pense

Passe par l'ennui

Quand toi, tu es parti.

Retrouver les sens

Moments qui s'insolencent

Des défilés de doigts,

De mon envie de toi.

Quand le courant passe, aussi la menace

Du temps qui se barre, du temps qui nous sépare

Et le courant passe, j'ai en moi l'audace

Du champ magnétique, et ça c'est magnifique !


Nos univers

A contre-courant

Reviens sur terre

Et pour de bon

Quand tu m'espères

Mets-moi au courant

Que j'envisage...

Une rébellion

On se statique

Quand je lui dis non,

Pas plus de six...

Allocutions

Il me panique

D'électrocution

Mon isolant

C'est la passion


Paroles/Lyrics : Mylène Farmer

Musique/Music : Laurent Boutonnat

Editions/Publishing : ISIAKA

Kontraŭflue


Niaj mondoj

Kontraŭflue

Tutinverse...

Ne por longe !

Kiam vi surtere

Min sciigu

Mi imagu...

Niajn fandiĝojn.

Ni deziras

Alta-tensie

Sed sen nervo-

streĉoj, mi kun-

igas viajn ridojn,

Al elektronoj

Vivo-balo

Balon-balo


Ne ordinare

Nur vivĝojo

Kapon malsupren

Ne tro longe.

Kiam vi surtere

Min sciigu

Mi divenu...

La intencojn.

Ni elektrizas :

Plej alttensie

La korp-cirkvitojn...

De geamantoj

Iluminiĝas

Ni animale

Elektro-mag-

neta skolo


Retrovi sencon

De viv', mi pensas

Trairas enuon

Kiam vi foriris.

Retrovi sensojn

Insolentajn momentojn

De fingrumado,

De mia emo al vi.

Kiam pasas fluo, ankaŭ minaco

Forfluganta tempo, kiu nin apartigas

Kaj pasas fluo, mi ekaŭdacas

Magnetan kampon, estas grandioze !


Niaj mondoj

Kontraŭflue

Reiru surteren

Por eterne

Kiam vi atendas

Min sciigu

Mi pripensu...

Ian ribelon

Ni statikiĝas

Kiam mi diras ne,

Ne pli ol ses...

Alparolojn

Li min timigas

Per elektrokuto

Mia izolo

Estas pasio


Tradukis : 10/09/2003 : Dominik Cornice